Rozkłady
jazdy

- Soboty - Święta - Niedziele
11 Wakacje
55 Wakacje
66 Wakacje
99 Wakacje
PP Polinova

Przetarg na dostawę oleju napędowego do Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wągrowcu w roku 2018.

05.12.2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wągrowcu ogłasza przetarg na dostawę oleju napędowego do Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Skocka 18, 62-100 Wągrowiec.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego standardowego w ilości szacunkowej do 170 m w roku 2018.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( do pobrania w dziale Przetargi ).

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2017r. o godz. 10:00.

Miejsce składania ofert: Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Skocka 18, 62-100 Wągrowiec.